fbpx

ביטול בקשות להקלות בהיתרי בניה

ביטול בקשות להקלות בהיתרי בניה. ממשלת ישראל קיבלה החלטה היסטורית. כל תוכנית בניין עיר שתאושר לא ניתן יהיה לקבל לגביה הקלה וכל תוכניות הבניין עיר שאושרו עד כה, יהיו לגביהן הוראות מעבר. היום נדבר על זה. יגאל צ'ודנר, מנכ"ל ומייסד חברת נתיבי הקמה-קבוצת המומחים לניהול הליכי רישוי וסטטוטוריקה עושה סדר בהחלטה ההיסטורית שהתקבלה.

תהליך קבלת היתר בנייה אמור להיות מאוד פשוט וברור. מאשרים תב"ע, תוכנית בניין עיר שכוללת הוראות בינוי שימושים וכד', מכוחה מקבלים היתר בנייה. בונים על פי היתר, מקבלים תעודת גמר, טופס 4, אישור איכלוס, אלא מה? אחרי שמאשרים תוכנית בניין עיר, תהליך ארוך שכרוך בהתנגדויות, ובעצם צריך לקחת בחשבון את כל בעלי העניין ואת האילוצים, מגיעים להיתר. ופתאום מבקשים הקלה. הקלה. לא! סטיה ניכרת, זה נשמע הרבה יותר רציני. בסך הכל הקלה. אבל מעשה מדובר בשינוי וסטיה מהוראות התוכנית. מה זה אומר לקבל הקלה?

 

זה אומר שמשהו שלא אושר בתוכנית בניין עיר, אנחנו מבקשים לבנות ולקבל באמצעות היתר בנייה. ההליך הזה כרוך בהתנגדויות. ההליך הזה כרוך בהשבחה, ההליך הזה מאוד מאוד מאריך את משך הזמן הדרוש לקבלת ההיתר. אם אנחנו מבקשים היתר על פי תוכנית ברשות רישוי זה אמור להיות מאוד קצר. מסתבר שרוב הבקשות להיתר בנייה הן עם הקלות וועדות לתכנון ובנייה לא בנויות בכלל לטפל בהיתרים, לא תואמי תוכנית. כשמקימים את הוועדה לא לוקחים בחשבון ש80% מבקשות להיתר הם בעצם לא תואמות תוכנית תב"ע.

ביטול בקשות להקלות בהיתרי בניה. לסיכום, אנחנו מבקשים משהו לא תואם תוכנית ואחר כך אנחנו מתלוננים למה זה לוקח כל כך הרבה זמן. החלטה הזאת היא החלטה מבורכת. בהרבה מדינות לא ניתן לבקש משהו שלא תואם תוכנית. אין סמכות בכלל שיכולה לאשר משהו שלא תואם תוכנית. יש תוכנית בניין עיר. אתה יכול או לבנות לפיה, או לשנות אותה. שזה הליך טבעי ארוך. תחליט. או שאתה בונה, או שאתה משנה. אבל מה? אל תקלקל ואל תעכב הליכי קבלת היתר.

זיקת הנאה – להסכים או לא להסכים?
אוגוסט 14
רישום בטאבו וחשיבותו – היום נדבר על זה!
מרץ 21
מדוע הדרך עד לקבלת תעודת גמר רצופה במכשולים? איך בכל זאת נצליח לקבל אותה?
פברואר 27
יגאל צ׳ודנר ועופר פטרסבורג מנחים יחד את תוכנית הנדל״ן ברדיו תל אביב
פברואר 22
איך נימנע ממצב של פקיעת רישיון עסק?
ינואר 17
מדוע מחירי הדירות לעולם לא ירדו בישראל?
דצמבר 15
2:40
איך מתמודדים עם חוסר שביעות רצון מהתקדמות בקבלת אישורים לפרויקט נדל״ני?
דצמבר 15
4:23
בנק ישראל העלה את הריבית, פעמיים, כיצד זה ישפיע על כל הגורמים?
דצמבר 15
3:54
איך זה שכמעט 100% מהמבנים בישראל הם עם חריגות בנייה?
דצמבר 15
3:54
הקלה? ברור! אבל מה עם טובת הציבור?
דצמבר 15
2:04
הקלה ברישוי עסקים – מי ירוויח מזה?
דצמבר 15
4:07
רישוי עצמי – יהיה או לא יהיה?
דצמבר 15
2:52
רישוי מהספה הוצאת אישור לפרויקט נדל״ני
דצמבר 15
3:26
חריגות בניה – מה זה? עד כמה התופעה רווחת?
דצמבר 15
2:35
מחשבות על היתר שינויים בשיחת סלון ספונטנית
דצמבר 15
5:13
מחשבות על היתר שינויים בשיחת סלון ספונטנית
דצמבר 15
5:17
קבלת היתר על שלושה בעלי עניין דיברה התורה
דצמבר 15
3:32
ביטול בקשות להקלות בהיתרי בניה
דצמבר 15
3:03
על הקשר בין יוקר הדיור היצע הדירות וקיצור הליכי רישוי
דצמבר 15
3:04
איך מקבלים אישור מהיר לפתיחת עסק בכלכלת קורונה?
דצמבר 15
4:23
מה צפוי להחליף את תמ״א 38?
דצמבר 15
3:30
רוצים לקבל אישור לפרוייקט בניה? מאמר חובה
דצמבר 15
1:44
זימון לחקירה בגלל חריגת בניה איך מתמודדים עם זה?
דצמבר 15
1:47
שלושה דברים שחייבים לדעת על הליכי רישוי וסטטוטוריקה
דצמבר 15
1:56