20

שנות ניסיון בניהול הליכי רישוי וסטטוטוריקה

החזון שלנו

לשנות את תרבות התכנון והרישוי בישראל ולהפוך את ההליכים לשקופים ודאיים ומקצועיים.

נתיבי הקמה מפתחת כלים מקצועיים וניהוליים המגשרים על הפערים בין מוסדות התכנון והרשויות לבין קהילת היזמים והמתכננים ומייצרת תוכן מקצועי ומקדמת את הפיכת הרישוי לפרופסיה עם הכשרה והשכלה נדרשת

אתגרים ופתרונות בתחום

קביעת לוח זמנים לקבלת ההיתר

בניית מתווה לפעילויות מידיות, תוך קביעת יעדים ומטרות ארוכות טווח

מימון הפרויקט, עלויות ומשך הזמן

קיצור הזמן בהליכי הרישוי וקבלת האישורים

השבחת נכסים

בניית אסטרטגיה והקצאת משאבים ניהוליים ליישום

הגנה על נכסים

התאמה בין התב"ע, היתר הבניה ורישיון העסק
משרדי נתיבי הקמה

תקשורת עם הרשויות

ניהול הליכים תוך תיאום, תיעוד ואינטגרציה בין כל בעלי העניין

הייחודיות שלנו

יצירתיות המבוססת על
אתיקה ומקצועיות
עשרות שנות ניסיון.
צוותים ותיקים ומנוסים
הקצאת משאבים בכל
רמות הניהול בפרויקט
זמינות גבוהה ומידיות
ביישום
תכנון לטווח קצר, בינוני
וארוך
כלים לניהול ודיווח
תקופתי ללקוחות
ולצוותי התכנון

ההליכים שאנו מנהלים

תב"עות

תב"עות

אנו מתמחים בקידום תכניות מול וועדות מחוזיות ומקומיות בכל קנה מידה החל בתכניות נקודתיות וכלה בתכניות למתחמי תעסוקה ומגורים. במהלך השנים ניהלנו הליכים סטטוטוריים עבור חברות יזמיות, חברות אנרגיה וחברות פיננסיות.

היתרי בניה

היתרי בניה

מאז כניסתו של תיקון 101 לחוק תכנון ובניה לתוקף הפכו הליכי הרישוי בארץ למורכבים ומאתגרים יותר. הצוות המקצועי של חברתנו מלווה חברות העוסקות בהתחדשות עירונית, חברות קמעונאיות וגופים פיננסיים ומנהל את הליכי הרישוי במקצועיות, יעילות ומהירות. בין הפרויקטים שבטיפולנו ניהול וליווי הוצאת היתר למתחם מגורים בהרצליה במסגרת התחדשות, למבנה משרדים בפתח תקווה והיתר לפינוי בינוי למתחם מגורים בצפון תל אביב.

טופס 4 ותעודת גמר

טופס 4 ותעודת גמר

לאחר סיום תהליכי תכנון מפורטים, הליכי רישוי מפרכים, ביצוע שגם הוא מציב לא מעט אתגרים מגיע שלב האכלוס המיוחל. ניהול נכון של הליך קבלת טופס 4 ושל תעודת הגמר מאפשר ליזמים רציפות בין השלמת הבניה לאכלוס. הצוות המקצועי של נתיבי הקמה מלווה יזמים בתחום התחדשות עירונית, נדל"ן מניב וקמעונאות.

בדיקות התכנות ובניית אסטרטגיית רישוי

בדיקות התכנות ובניית אסטרטגיית רישוי

בדיקות התכנות ובניית אסטרטגיית רישוי הינה שלב חשוב לפני הנעת הפרויקט. מטרת הפעילות הינה ריכוז ויצירת מאגר נתונים ומידע סטוטטוטרי ותכנוני על בסיסו ניתן יהיה להבין את החלופות השונות של הליכי הרישוי וכן את המשמעויות של כל הליך מבחינה תכנונית. הפעילות תהיה משולבת בד בבד בתיאומים עם המזמין, היועצים, רשויות ומוסדות התכנון וגורמי הרישוי השונים.

רישיונות עסק

רישיונות עסק

ניהול פרויקטים ברישוי עסקים דורש ניסיון ומומחיות. הוצאת רישיון עסק כרוכה בתאומים בין מספר גורמי רישוי, ביצוע והיכרות מעמיקה עם החוקים והתקנות הרלוונטיים. האחריות לניהול עסק ברישיון הנה של בעל העסק גם עם מדובר בבעלים של רשת ארצית בעלת עשרות סניפים ולכן נדרש טיפול יעיל מהיר ומדויק בהליך רישוי עסקים. לנו בנתיב הקמה ניסיון רב בניהול הליך זה. במהלך השנים טיפלנו בכ 150 רישיונות לעסקים בדרגת סיכון גבוהה כמו תחנות דלק, למפעלים, ולבתי קפה.
צור קשר

באיזה הליך אתה מתעניין?

הצוות שלנו

נטלי בר עוז

נטלי בר עוז

עוזרת מנכ"ל
מיכל ישראל

אדר' מיכל ישראל

מנהלת פרויקטים בכירה
עידו רוזנבאום

עידו רוזנבאום

מנהל פרויקטים בכיר
יגאל צ'ודנר

יגאל צ'ודנר

מנכ"ל ומייסד
זהבית יפרח -באבא

זהבית יפרח – באבא

מנהלת משרד

איך מתחילים לעבוד?

step
01

פניה ראשונה

step
02

קבלת נתונים ראשוניים לפרויקט

step
03

השלמת נתונים תכנוניים

step
04

פגישה עם הלקוח

step
05

הכנת הצעה

step
06

הצעת התקשרות לטיפול בפרויקט

step
07

תחילת עבודה

בין לקוחותינו

אנחנו בתקשורת

גלובס
ישראל היום
ישראל היום
יום ליום עסקים
גלובס
גלובס
TheMarker
מעריב
מעריב
מעריב

התחומים בהם אנו פועלים

מגורים
תעשיה
תשתיות ותחבורה
אנרגיה מתחדשת
קמעונאות
מוסדות פיננסים
פינוי בינוי
מתקנים ותשתיות לאומיות
משרדים
מוסדות פיננסים
פינוי בינוי
מתקנים ותשתיות לאומיות

שאלות נפוצות

תכנית היא זו שקובעת את היעודים והשימושים המותרים בקרקע, את זכויות הבניה וכן מגבלות שונות החלות על הבניה בתא שטח ספיציפי. קיימות תכניות בהיררכיות שונות – תכניות מתאר ארצית, מחוזית, מפורטת , תכניות בניין עיר (תב"עות) וכיו"ב. תכנית הינה מסמך משפטי לכל דבר ועניין.

היתר הבנייה מממש למעשה את הוראות התכנית, לרבות הן בינוי הנכס והן השימוש בנכס.

מבנה ניתן לאכלס רק לאחר קבלת אישור מהרשות המקומית בצורת טופס 4 או תעודת גמר.

לתכנית (תב"ע) ניתן להתנגד בשלב בו התכנית מפורסמת או מופקדת להתנגדויות. משך הפרסום של תב"ע הינו 60 יום. על ההתנגדות להיות תכנונית ולא קניינית. לנושאים קניינים ניתן להגיש תביעת פיצויים לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה.

להיתר בנייה תוקף של שלוש שנים ככל שהחלו עבודות הבנייה תוך שנה מיום הנפקתו.

"ההליך הקצר ביותר הינו היתר בסמכות מהנדס. לאחר קבלת ההיתר ובעת ביצוע עבודות הבניה, מבוצעים לעתים שינויים מהיתר הבנייה. לפי חוק תכנון ובנייה, מהנדס העיר רשאי לאשר שינויים מסויימים ללא צורך בדיון או באישור של ועדת המשנה או רשות הרישוי. לבקשה בהליך זה לא נדרש תיק מידע. ההיתר נמסר לאחר בדיקת תכנית השינויים, במידה שהם עומדים בדרישות המפורטות בתקנות. "

"טופס 4 / תעודת גמר מטרתם קבלת אישור הוועדה המקומית לתכנון ובנייה עם גמר הבנייה לבחינת התאמת הבניה להיתר הבנייה, לתנאיו ולנספחיו וכן את איכות ותקן הבנייה. ההליך בוחן את מוכנות ואיכות הבנייה לצורך אכלוס. "

ניתן להחיל לבנות אך ורק לאחר קבלת היתר הבנייה. קבלת החלטת וועדה, תשלומים שוים לרשות או השלמת תנאים תכנוניים אינם מאפשרים תחילת בנייה.

תב"ע (תכנית בניין עיר) הינה הכי פחות וודאית מכל ההליכים הרישויים והסטטוטורים. הסיבה לכך טמונה בכך שהיא מופקדת (מפרסת) להתנגדויות במשך 60 יום לכל מי שרואה עצמו נפגע תכנונית מפרסום התכנית.

תשריטים של תמ"אות והן של תכניות אחרות ניתן למצוא במאגרי מידע שונים כמו לדוגמה – אתר מנהל התכנון, אתר רשות מקרקעי ישראל, האתר של הוועדה המקומית הרלוונטית, אתר מידע גיאוגרפי לאומי ועוד.

תב"ע (תכנית בניין עיר) יכול ליזום בעל קרקע פרטי וכן מוסד תכנוני ו/או ממשלתי כמו וועדה מקומית, משרד הביטחון ועוד.

היות והיתר הבנייה קובע הן בינוי והן שימוש בנכס. כל מי שמבצע שינוי בבינוי הטעון היתר או בשימוש של הנכס, נדרש בקבלת היתר בנייה.

ניתן לסטות מהוראות התכנית במידה והסטיה אינה ניכרת. במסגרת בקשה להיתר בניה ניתן לבקש הקלה מהוראות התכנית וכך לבנות שלא לבהתאם להוראות. הנ"ל אפשרי בכפוף לכך שהוועדה המקומית מאשרת את ההקלה.

הודעה לפי סיעפים 77 78 מפורסמות במסגרת הכנה של תכניות (תב"עות) ובבסיסן מגבלות להליכי רישוי שונים, לרבות לעיתים הוצאת היתרי בנייה, בתחום התכנית שבהליך. ישנה אפשרות לקבל החרגה עבור הנכס המבוקש מההגבלות המפורסמות בתיאום מול מוסד התכנון הרלוונטי.

תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה מגדיר שוה של עבודות בנייה שפטורות מהיתר, ככל שהן עומדות בהנחיות המרחביות של הוועדה המקומית. במסגרת אותן עבודות, ניתן להקים פרגולה, מחסן בחצר, עבודות הנגשה וכיו"ב הכל בכפוף לתקנות.

טרם רכישת נכס, מומלץ לבדוק את היתרי הבנייה על מנת לוודא התאמה בין נכס הנרכש לבין מה שאושר בהיתר הבנייה, תב"עות החלות על הנכס על מנת להבין את זכויות הבנייה העתידיות בנכס וכן להבין אילו דברים עתידיים להיבנות בסביבת הנכס.

צור קשר

צור קשר

אנשים שונים,
עשייה אחת

עוד עלינו

נתיבי הקמה מתמחה בניהול הליכי סטטוטוריקה ורישוי בנייה. החברה מלווה את החברות המובילות במשק בכל הקשור לניהול וקידום הליכי הרישוי מתב"ע, טופס 4 ותעודת גמר, ועד לרישיון עסק. הצוות מורכב ממתכננים המתמחים בניהול פרויקטים בתחום המספקים מענה מיידי מקצועי ואיכותי וכן מתווה להליכים הנדרשים להשלמת הפרויקט.

צור קשר

כן, אני רוצה לשתף אתגר מקצועי