רישיון עסק – בראש סדר העדיפויות של הארגון

עם מה יש לכם עסק?

רישיון עסק בתוקף על כל פריט טעון רישיון – הוא חובה.
כל שינוי בעסק – גודל/בינוי/תפעול/שימוש/בעלות ועוד, מחייב עדכון רישיון.
במידה ולא מעדכנים הרישיון מתבטל, על כל המשתמע מכך.

לבדיקת רישיונות עסק בתוקף והתאמתם לפעילות העסק צרו עמנו קשר:

מתחילים פרויקט נדל"ני ?

מי למה וכמה?

א. לא כל עסק חייב ברישיון – עסק טעון רישוי במידה והוא נכלל בצו רישוי עסקים שם גם מופיעים התנאים והאישורים הנדרשים להוצאת הרישיון. לכן חשוב להגדיר במדויק מה הפעילות שמתכוונים לעשות בעסק ולפי כך לבחור בפריט הרישוי הנכון מתוך צו רישוי עסקים.
ב. לצורך הסדרת פעילות העסק ייתכן שיידרשו מספר רישיונות.
ג. ישנם מקרים בהם נדרש רישיון עסק, למשל עבור חדר אוכל עבור עובדים או אירועים בסדר גודל מסוים, למרות שלא מתנהלת פעילות עסקית.
ד. הסיבות לעיכובים / אי הוצאת רישיון עסק – על פי נתוני משרד הפנים מה שמונע מרוב העסקים לקבל רישיון הוא אישור מח׳ ההנדסה בעיריה וקבלת אישור כיבוי אש. קבלת אישור הנדסה מותנית בהתאמה להיתרי הבניה שיצאו לנכס וקבלת אישור כיבוי אש בכך שמערכות הכיבוי תואמות את תקנות הבטיחות הרלוונטיות לעסק. במידה ואין התאמה להיתרים, נדרשים להסדיר את הטעון הסדרה ולכן חשוב לבצע בדיקת התכנות מבחינת רישוי וסטטוטוריקה על מנת לוודא כי התב״ע החלה מאפשרת את השימוש שמתכוונים לעשות בנכס וכי הקיים בשטח תואם את היתרי הבניה.
ה. מי מקבל רישיון עסק – רישיון עסק ניתן לבעל העסק/למפעיל העסק עבור פעילות מסוימת במיקום מסוים, לכן כל שינוי בבעלות, בסוג הפעילות או במבנה בו ממוקם העסק דורש עדכון של הרישיון.

חשוב לדעת

הפעלת עסק ללא או בניגוד לתנאי רישיון העסק הינה עבירה פלילית. על בעל העסק שמחזיק ברישיון מוטלת להפעיל אותו בהתאם לחוק ולתנאים שנקבעו ברישיון, בין עם מדובר בעסק יחיד או ברשת בפריסה ארצית. למרות המשאבים המוגבלים של הרשויות בכל הנוגע לאכיפה, חשוב לדעת כי במקרים בהם עסק פועל ללא או בניגוד לתנאי הרישיון, בכוחה של הרשות לפנות לבית משפט לצורך הוצאת צו סגירה, לדרוש הטלת קנסות על בעל העסק ובמקרים חריגים אף לדרוש עונשי מאסר שיכולים להגיע עד שנתיים.
+ תנאי למימוש פוליסות ביטוח למיניהן הוא שעסק טעון רישוי יהיה בעל רישיון בתוקף. כלומר, בעל עסק שפועל ללא רישיון עלול למצוא את עצמו ללא כיסוי ביטוחי במקרה של תאונה שמתרחשת בתחום העסק.
+ תיאום מול הרשות הוא קריטי על מנת לייעל את התהליך, לקצר מועדים ולוודא שהרישיון שיוצא אכן מספיק כדי להפעיל את העסק. כאשר מדובר בעסק מורכב מומלץ לתאם סיור מוקדם עם מח׳ רישוי עסקים על מנת לתאם מולם את הפריט או הפריטים הנדרשים ואת תהליך הוצאת הרישיון.
+ הרפורמה ברישוי עסקים קצבה את תוקפם של רישיונות עסק והגדירה מסלולים דיפרנציאלים לקבלת רישיון בהתאם לסוגי העסקים השונים מעסקים פשוטים שמקבלים רישיון על סמך תצהיר ועד לעסקים מורכבים להם יוצא רישיון בהליך מלא.
+ במידה ולא התקבלה תגובה מגורמים מאשרים במסגרת הזמנים הקבועים בחוק ניתן לקבל רישיון זמני גם ללא קבלת אישורם.

השירות שלנו

אנו מנהלים תהליכי קבלת רישיונות עסק החל מבחינת התאמת רישיון העסק להיתרי הבניה והגדרת פריטי הרישוי הרלוונטיים. חשוב להבין בשלב זה האם נדרש רישיון אחד או מספר רישיונות בהתאם לפריטי הרישוי שמחייבת הפעילות במקום.
תאומים עם צוות תכנון, עם כל הגורמים רלוונטיים, סיורים בשטח, תיעוד ומעקב, עד לקבל הרישיונות בפועל. כמו כן, ביצוע מעקבים לחידוש הרישיונות ומילוי ומעקב תנאים ברישיון אם ישנם.
חשוב לזכור- כל שינוי בעסק- מהות, שטח, צורה או שינוי מפעיליו/ בעליו עלולים לבטל רישיונות ויש להיערך לכל מצב ושינוי בהתאם.

שאלות נפוצות

משך הזמן שלוקח לקבל רישיון תלוי בעיקר בנכונות של בעל עסק לבצע את הנדרש על פי החוק והתקנות. כיום לחלק מפרטי הרישוי יש מפרטים אחידים שמפורסמים באתר משרד הפנים ומפרטים בדיוק מה התנאים והאישורים הנדרשים לקבלת אישור גורמים מאשרים. חשוב לציין כי בניגוד להליכי רישוי אחרים במקרה של רישיון עסק קבלת האישור מתבצעת רק לאחר ביצוע בפועל של הדרישות. מנסיוננו במידה וקיימת התאמה להיתר בניה, לתקנות הנגישות ובעל העסק מבצע את הנדרש בזמן סביר ניתן לקבל רישיון בטווח של בין חצי שנה לשנה.

הדרישות לקבלת רישיון בהליך מלא הינן: 1. הגשת בקשה להיתר. 2. הכנת תוכנית העסק. 3. קבלת אישור גורמים מאשרים לפי הפירוט בצו רישוי עסקים. 4. תשלום אגרה. בנוסף כאמור משרד הפנים מפרסם מפרטים אחידים לפריטי הרישוי השונים שבהם מפורטים התנאים והדרישות להפעלת העסק.

למה אנחנו

ניסיון:
אנו מנהלים הליכי רישוי מאז שנת 2004 לחברות המובילות במשק. הצוות המקצועי מורכב ממתכננים בעלי ניסיון מומחיות רבת שנים בניהול הליכי רישוי.

גישה:
אנו מאמינים בגישה מתודולוגית ומובנית לניהול הליכי הרישוי תוך התמקדות בבניית תהליכים נכונים, מעורבות ושליטה בפרטים הקטנים ובתוצאות לטווח קצר תוך תשומת לב והצבת מטרות ארוכות טווח.

עוד:
צוות מקצועי של מתכננים מנוסים ומיומנים המתמחים בניהול הליכי רישוי.
חשיבה אסטרטגית – בניית אסטרטגייה לניהול הרישוי תוך 7 ימים.
עבודה בפריסה ארצית.

בין לקוחותינו

אנחנו בתקשורת

גלובס
ישראל היום
ישראל היום
יום ליום עסקים
גלובס
גלובס
TheMarker
מעריב
מעריב
מעריב

צור קשר

צור קשר

כן, אני רוצה לשתף אתגר מקצועי