fbpx

איך נימנע ממצב של פקיעת רישיון עסק?

איך נימנע ממצב של פקיעת רישיון עסק? עסקים טעוני רישיון. היום נדבר על זה. לכל עסק שטעון רישיון חייב להיות רישיון עסק. בדרך כלל במקום מרכזי נגיש ונראה לעין. בעבר היו אפילו רישיונות שניתנו לצמיתות. הרפורמה ברישוי עסקים ביטלה את התוקף של רישיון לצמיתות ולכל פריט יש תוקף לאותו פריט של רישיון. למה זה חשוב לדעת? כל עוד יש רישיון בתוקף, לכאורה אין לנו מה לדאוג. אבל יש שלושה מקרים ששם אנחנו צריכים לדעת שברגע שמשהו משתנה בהם, יפוג תוקפו של הרישיון. הדבר הראשון זה שינויים בעסק. כשאנחנו בונים, כשאנחנו משנים שימוש, כשקורה משהו שונה ממה שביקשנו בזמן הטיפול ברישיון או בתוכניות שהגשנו, בעצם אנחנו מחוייבים לדאוג לעדכן רישיון עסק.

 

הרבה פעמים השינוי הזה הוא גם טעון היתר, ופה יש מורכבות. כי אנחנו לא יכולים לבקש שום דבר בהליך רישוי עסקים שלא אושר בהיתר. לא בינוי ולא שימוש. דבר שני זה בעלות. אם אנחנו עכשיו משנים בעלות, נגיד מי שמנהל את העסק ולא משנים דבר בעסק עצמו, זה מחייב אותנו להתאים את הרישיון לשם של הבעלים החדשים. בעצם רישיון הקודם בוטל. ודבר השלישי זה תוקף הרישיון או עמידה בתנאים שברישיון. כשיש רישיון לקיבול אש, בתנאים מסוימים שדרשו איכות הסביבה. אם אנחנו לא עומדים בהם, אנחנו בסכנת ביטול רישיון. וכמובן, כתוקפו של הרישיון הולך לפוג, צריך לדאוג מראש לחדש את הרישיון, להאריך אותו או אפילו להגיש מסמכים מחדש, תלוי בכל מקרה לגופו.

 

איך נימנע ממצב של פקיעת רישיון עסק? לסיכום. מה צריך לעשות על מנת לוודא שאנחנו פועלים תחת רישיון תקף? א', מערכת שעוקבת על פקיעת תוקף רישיונות שמתריעה לפחות חצי שנה לפני תום התקופה. מערכת שמתריעה על תנאים. במיוחד אם יש גם מועדים למילוי תנאים ברישיון וגם מערכת שהיא מתחזקת את האישורים השוטפים. למשל, פעם בשנה כיבוי אש, למשל יש צורך בבדיקות נגישות, בדיקות רעלים. כל דבר שהוא בעצם תנאי לרישיון, יש מערכת שעוקבת אחרי הדרישות. דבר שני, לפני כל שינוי בבינוי, בתפעול של המקום או בשימוש של המקום, יש לבחון את כל המשתמע מכך, והאם נדרש לטפל בהיתר או אישור כזה או אחר, במיוחד בגלל השינוי. נושא אחרון לבדיקה וקריטי מאוד לכל ההתנהלות שלנו, לדאוג לניירת מסודרת. אם מוכרים, קונים, מחליפים את מי שמנהל את העסק, להגיע לרשות מיוזמתכם, לעדכן את כל מה שנדרש ולהנפיק רישיון שעומד בכל הדרישות.

זיקת הנאה – להסכים או לא להסכים?
אוגוסט 14
רישום בטאבו וחשיבותו – היום נדבר על זה!
מרץ 21
מדוע הדרך עד לקבלת תעודת גמר רצופה במכשולים? איך בכל זאת נצליח לקבל אותה?
פברואר 27
יגאל צ׳ודנר ועופר פטרסבורג מנחים יחד את תוכנית הנדל״ן ברדיו תל אביב
פברואר 22
איך נימנע ממצב של פקיעת רישיון עסק?
ינואר 17
מדוע מחירי הדירות לעולם לא ירדו בישראל?
דצמבר 15
2:40
איך מתמודדים עם חוסר שביעות רצון מהתקדמות בקבלת אישורים לפרויקט נדל״ני?
דצמבר 15
4:23
בנק ישראל העלה את הריבית, פעמיים, כיצד זה ישפיע על כל הגורמים?
דצמבר 15
3:54
איך זה שכמעט 100% מהמבנים בישראל הם עם חריגות בנייה?
דצמבר 15
3:54
הקלה? ברור! אבל מה עם טובת הציבור?
דצמבר 15
2:04
הקלה ברישוי עסקים – מי ירוויח מזה?
דצמבר 15
4:07
רישוי עצמי – יהיה או לא יהיה?
דצמבר 15
2:52
רישוי מהספה הוצאת אישור לפרויקט נדל״ני
דצמבר 15
3:26
חריגות בניה – מה זה? עד כמה התופעה רווחת?
דצמבר 15
2:35
מחשבות על היתר שינויים בשיחת סלון ספונטנית
דצמבר 15
5:13
מחשבות על היתר שינויים בשיחת סלון ספונטנית
דצמבר 15
5:17
קבלת היתר על שלושה בעלי עניין דיברה התורה
דצמבר 15
3:32
ביטול בקשות להקלות בהיתרי בניה
דצמבר 15
3:03
על הקשר בין יוקר הדיור היצע הדירות וקיצור הליכי רישוי
דצמבר 15
3:04
איך מקבלים אישור מהיר לפתיחת עסק בכלכלת קורונה?
דצמבר 15
4:23
מה צפוי להחליף את תמ״א 38?
דצמבר 15
3:30
רוצים לקבל אישור לפרוייקט בניה? מאמר חובה
דצמבר 15
1:44
זימון לחקירה בגלל חריגת בניה איך מתמודדים עם זה?
דצמבר 15
1:47
שלושה דברים שחייבים לדעת על הליכי רישוי וסטטוטוריקה
דצמבר 15
1:56