אילו כלים הרשות מציעה על מנת להגביר את הוודאות בפרויקט? מהו המסלול הירוק להוצאת היתר בניה ואיך עולים עליו? מה העיתוי הנכון לנהל מו"מ עם הרשות כדי לקדם את היתר הבניה? בפרק זה אנו מארחים את אדריכל מאיר אלואיל, מנהל מח' רישוי וסגן מנהל אגף הרישוי בעיריית תל אביב. דיברנו על זמנים, איכות סמכות ואחריות. תוכלו לקבל הצצה לאיך עובדים הדברים בעיריית ת"א ומהי המחשבה מאחוריהם.

כן, אני רוצה לשתף אתגר מקצועי

צור קשר