שיחה עם טלי קדמי שאחראית על מנהלת ייצוג ומעורבות ציבור בארגון חיים וסביבה, על נגישות ושקיפות של מידע, על ודאות ועל הכלים שעומדים לרשותינו להיות מעורבים בשלבים מוקדמים ככל הניתן ולהשפיע בצורה אפקטיבית על התכנון

כן, אני רוצה לשתף אתגר מקצועי

צור קשר