ביטול בקשות להקלות בהיתרי בניה

ביטול בקשות להקלות בהיתרי בניה. ממשלת ישראל קיבלה החלטה היסטורית. כל תוכנית בניין עיר שתאושר לא ניתן יהיה לקבל לגביה הקלה וכל תוכניות הבניין עיר שאושרו עד כה, יהיו לגביהן הוראות מעבר. היום נדבר על זה. יגאל צ'ודנר, מנכ"ל ומייסד חברת נתיבי הקמה-קבוצת המומחים לניהול הליכי רישוי וסטטוטוריקה עושה סדר בהחלטה ההיסטורית שהתקבלה.

תהליך קבלת היתר בנייה אמור להיות מאוד פשוט וברור. מאשרים תב"ע, תוכנית בניין עיר שכוללת הוראות בינוי שימושים וכד', מכוחה מקבלים היתר בנייה. בונים על פי היתר, מקבלים תעודת גמר, טופס 4, אישור איכלוס, אלא מה? אחרי שמאשרים תוכנית בניין עיר, תהליך ארוך שכרוך בהתנגדויות, ובעצם צריך לקחת בחשבון את כל בעלי העניין ואת האילוצים, מגיעים להיתר. ופתאום מבקשים הקלה. הקלה. לא! סטיה ניכרת, זה נשמע הרבה יותר רציני. בסך הכל הקלה. אבל מעשה מדובר בשינוי וסטיה מהוראות התוכנית. מה זה אומר לקבל הקלה?

 

זה אומר שמשהו שלא אושר בתוכנית בניין עיר, אנחנו מבקשים לבנות ולקבל באמצעות היתר בנייה. ההליך הזה כרוך בהתנגדויות. ההליך הזה כרוך בהשבחה, ההליך הזה מאוד מאוד מאריך את משך הזמן הדרוש לקבלת ההיתר. אם אנחנו מבקשים היתר על פי תוכנית ברשות רישוי זה אמור להיות מאוד קצר. מסתבר שרוב הבקשות להיתר בנייה הן עם הקלות וועדות לתכנון ובנייה לא בנויות בכלל לטפל בהיתרים, לא תואמי תוכנית. כשמקימים את הוועדה לא לוקחים בחשבון ש80% מבקשות להיתר הם בעצם לא תואמות תוכנית תב"ע.

ביטול בקשות להקלות בהיתרי בניה. לסיכום, אנחנו מבקשים משהו לא תואם תוכנית ואחר כך אנחנו מתלוננים למה זה לוקח כל כך הרבה זמן. החלטה הזאת היא החלטה מבורכת. בהרבה מדינות לא ניתן לבקש משהו שלא תואם תוכנית. אין סמכות בכלל שיכולה לאשר משהו שלא תואם תוכנית. יש תוכנית בניין עיר. אתה יכול או לבנות לפיה, או לשנות אותה. שזה הליך טבעי ארוך. תחליט. או שאתה בונה, או שאתה משנה. אבל מה? אל תקלקל ואל תעכב הליכי קבלת היתר.

עקבו אחרינו
שתף

כן, אני רוצה לשתף אתגר מקצועי

צור קשר